Collectie: Ziekenvervoer

Ziekenhuislogistiek omvat: veilig transport van de patiënt - niet alleen van de kamer naar het blok, of de opnamekamer naar de bedafdeling. Het is ook een dagelijkse overdracht van de patiënt om zorgactiviteiten in veilige en comfortabele omstandigheden uit te voeren. We presenteren hier kolomwagens voor het vervoer van patiënten die worden gebruikt als spoedeisende hulpafdelingen op spoedeisende hulpafdelingen, wagens voor het vervoer van patiënten tussen afdelingen of het operatieblok en brancardwagens.